บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการซื้อและการขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน การประเมินราคา การสำรวจราคาตลาด การวิเคราห์และว่างแผนการตลาดฟรี
 • บริการด้านการตลาดในรูปแบบ Online และ Offline พร้อมทั้งกระจายอสังหาริมทรัพย์ให้กับต้วแทนนายหน้าอิสระทั่วประเทศ
 • บริการรับฝากกุญแจบ้าน เพื่อพาลูกค้าที่สนใจเข้าเยียมชมก่อนตัดสินใจซื้อ ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์ไม่สะดวกเดินทางฟรี
 • บริการด้านสินเชื่อ เพราะเราคือตัวแทนขายสินเชื่อโดยตรงกับธนาคารพาณิชย์ ที่พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอสินเชื่อ เปรียบเทียบสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าได้สินเชื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

Muang Thai Property มุ่งมั่นพัฒนาบริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ

พันธกิจ

Muang Thai Property มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบบริการที่ครบวงจรในธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการใช้เทคโนยีด้านการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

Muang Thai Property มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการตลาดและเชื่อมโยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และนายหน้าตัวแทนทั่วประเทศ

ติดต่อทีมงาน

พวกเราคือ ทีมงานมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านการเงิน พวกเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมายตามโจทย์ที่คุณได้ว่างไว้. "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"
บริการซื้อขาย และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภาพ
เราคือนายหน้ามืออาชีพ ที่มีความชำนาญในด้านการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งบนสื่อ social media ต่างๆ และพร้อมที่จะนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในทุกโจทย์ความต้องการของคุณ.

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อ

จีรศักดิ์ พยัฆศรี (แจ็ค)

Line
เบอร์โทร
facebook
บริการสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคค และสินเชื่อเพื่อการลงทุน
เราคือตัวแทนขายสินเชื่อของธนาคาร ที่พร้อมจะช่วยให้คำแนะนำ เปรียบเทียบสินเชื่อ และบริการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อการลงทุน เพื่อให้คุณได้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ.

ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ

จุฑามาส คำมันตรี (น้อง)

Line
เบอร์โทร
facebook
บริการซื้อขาย และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภาพ
เราคือนายหน้ามืออาชีพ ที่ชำนาญในด้านการตลาดทั้ง Online และ Offline และเรามีความเป็นมืออาชีพในการเจรจาเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการชื้อและการขาย.

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

กฤษฏา พยุง (แปน)

Line
เบอร์โทร
facebook

ติดต่อบริการด้านสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์

  ชื่อ-นามสกุล (จำเป็น)

  อีเมล (จำเป็น)

  ไลน์ไอดี (จำเป็น)

  เบอร์โทร (จำเป็น)

  เลือกบริการด้านอสังหา
  ขายเช่า
  บ้านคอนโดที่ดิน

  เลือกบริการด้านสินเชื่อ
  สินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อการลงทุน

  ข้อความ

  มุ่งสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับพันธมิตรของเรา

  มุ่งมั่นให้บริการตามมาตรฐาน TPQI และตามกฏระเบียบของทางสมาคมนายหน้าแห่งประเทศไทย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไว้ว่างใจได้

  สมาคมนายหน้าแห่งประเทศไทย

  TPQI มาตรฐานนายหน้า