บัตรเครดิต

ประโยชน์จากบัตรเครดิต

บัตรเครดิต จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าที่สุด

บัตรเครดิต จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าที่สุด

           “การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” แต่การก่อหนี้จะทำให้เรามีโอกาศทางด้านสินเชื่อดีกว่าผู้ไม่ก่อหนี้ เพราะสถาบันการเงินทุกแห่ง จะอนุมัติเงินโดยการพิจารณาจากข้อมูลของเครดิตบูโร ว่าเรามีประวัติการใช้หนี้ดีแค่ไหน ถ้าเรามีข้อมูลในการชำระหนี้ที่ตรงเวลา ทางสถาบัญการเงินก็จะพิจารณาปล่อยเงินกู้ในครั้งต่อไปง่ายขึ้น แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเราไม่มีข้อมูลการกู้ยืมเงินเลย ทางสถาบันการเงินอาจจะอนุมัติเงินกู้ให้เรายากขึ้น หรืออาจได้วงเงินกู้ที่น้อย

                  วันนี้ เมืองไทยพร็อพเพอร์ตี้ จะมาขอพูดถึง การใช้งานบัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่เราจะสมัครบัตรเครดิต เราต้องศึกษาข้อมูลของบัตรเครดิตประเภทนั้นๆ ก่อนว่าบัตรนั้นใช้งานอะไรเป็นหลัก และเราได้อะไรจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือสอบถามได้จากพนักงานที่ขายบัตรเครดิตก็ได้

โปรโมชั่นบัตรเครดิตเงินคืน

               ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีการใช้จ่ายในชีวิตประจำต่อเดือนค่อนข้างสูง เช่า ค่าใช้จ่ายซื้อของเข้าบ้าน ค่าใช้จ่ายเติมน้ำมัน เป็นต้น ถ้าเราเปลี่ยนค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่ใช้เงินสด มาเป็นใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เช่น                ยกตัวอย่าง เช่น เรามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดือนละ 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี 36,000 บาท ถ้าบัตรเครดิตให้เครดิตเงินคืน 3% จากยอดใช้จ่าย ก็เท่ากับเราจะประหยัดเงินค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,080 ต่อปี

บัตรเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0%

โปรโมชั่นบัตรเครดิตผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0%

นอกจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราแล้ว เรายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยอดสูง เช่น การซื้อเครื่องใช้ไฟ หรือแม้กระทั้งการจ่ายค่าประภัย หรือประกันชีวิตในแต่ละปี ซึ่งบัตรเครดิตจะมีโปรโมชั่นผ่อนผ่านบัตรดอกเบี้ย 0% ตามระยะเวลาที่บัตรนั้นกำหนดยกตัวอย่าง เช่น การซื้อประรถยนต์ชั้น 1 ราคา 17,000 บาท และทำการแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตจำนวน 3 เดือน ด้วยโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% เราก็จะแบ่งการจ่ายได้เดือนละ 5,666 บาท โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดจ่ายทั้งหมด

ประโยชน์จากคะแนนสะสมไมล์

            จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เราจะได้คะแนนจากการใช้จ่าย ตามเงือนไขของบัตรเครดิต ซื่งคะแนนพวกนี่ เราสามารถนำมาใช้จ่ายแทนเงินได้อีกด้วย เช่น การนำคะแนนที่ได้ไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดค่าโทรศัพท์ได้อีก

บัตรเครดิตคะแนนสะสมไมล์

สมัครสินเชื่อบัตรเครดิต

  ชื่อ-นามสกุล

  เบอร์โทร

  ไลท์ไอดี

  อีเมล์

  อาชีพ

  ข้อมูลรายได้และภาระหนี้ต่อเดือน

  ระบุวงเงินที่ต้องการยื่นกู้(บาท)

  สินเชื่อที่ต้องการสมัคร

  ข้อความ